Nota prawna

  • Oferowane pomiary nie stanowią zabiegów medycznych – jest to analiza porównawcza. Jej celem jest profilaktyka oraz wspieranie organizmu w powrocie do zdrowia, nie jest to badanie w rozumieniu medycyny akademickiej. Zawsze zalecamy skonsultowanie swojego stanu zdrowia ze swoim lekarzem medycyny. Klient dobrowolnie podając informacje dotyczące swojego stanu zdrowia odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym.
  • Aparat, którym wykonuję kwantową analizę składu ciała nie jest aparatem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. Zm).
  • Suplementy ziołowe nie są lekami i nie zastepują środków zaordynowanych przez lekarza. Suplementy nie mają wpływu na dotychczasowy sposób leczenia.

Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować tego leczenia – może to zrobić jedynie Państwa lekarz.

  • Jeśli klient korzysta z podanych mu informacji omijając konsultację medyczną, podejmuje się samoleczenia czyniąc to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Często kontroluj się u swojego lekarza!