Mikroflora

Mikroflora jelit

Nasze jelita zasiedla zespół mikroorganizmów, który nazywamy mikroflorą jelitową lub mikrobiotą. Mikroflora ta tworzy swoisty złożony ekosystem. Każdy organizm ma właściwą dla siebie mikrobiotę o indywidualnym składzie i można ją …